KACZY PENIS


Kaczki, jako ptaki,

posiadają unikalną cechę w ptasim świecie: penis. Ich narządy płciowe wykazują szereg osobliwości, które czynią je naprawdę fascynującymi. Penisy kaczek są niezwykle długie, sięgają nawet 20 centymetrów, i mają formę spiralną, cechy te ewoluowały w wyniku intensywnej «wojny płci» mającej na celu dostosowanie się do pochwy samic, która również ma nietypową formę. To zjawisko jest wynikiem fascynującej ewolucji, w której samice starają się unikać bardziej agresywnych samców, którzy często je zmuszają, podczas gdy samce, w swoim entuzjazmie reprodukcyjnym, potrafią osiągnąć erekcję w mniej niż pół sekundy, nawet jeśli penetracja nie jest pełna.

Ostatnio opublikowane badania w czasopiśmie «The Auk: Ornithological Advances» rzucają nowe światło na te imponujące narządy płciowe i ich związek z otoczeniem społecznym kaczek. Patricia Brennan z Mount Holyoke College i jej zespół przeprowadzili to badanie na dwóch gatunkach kaczek: malwasyjskich, znanych ze swojej promiskuitywności i braku tworzenia par, które mają stosunkowo długie penisy, oraz czernicznaków, którzy tworzą pary sezonowe i posiadają stosunkowo krótkie penisy.

Naukowcy trzymali kaczki w niewoli w parach lub grupach przez dwa lata w trakcie sezonu rozrodczego. Wyniki ujawniły, że samce czernicznaków miały średnio dłuższe penisy, gdy były trzymane w grupach z innymi samcami. W przypadku malwasyjskich efekty były bardziej złożone: wielu samców nie osiągnęło dojrzałości płciowej do drugiego roku eksperymentu, a gdy w końcu to zrobili, ci trzymani w grupach rozwijali swoje penisy szybciej niż samce trzymane w parach. Jednak nie wszyscy samce wykazywali ten wzrost jednocześnie i pozostawali w stanie reprodukcyjnym tylko przez krótki czas.

Wyjaśnienie tych wyników tkwi w tym, że samce malwasyjskie, stawiając czoła intensywnej konkurencji, mogą strategicznie dostosować swój rozwój, aby zmniejszyć koszty agresji między sobą. Oznacza to, że zachodzi proces wzrostu sekwencyjnego, w którym każdy samiec czeka na swoją kolej, aby rozwijać swój narząd rozrodczy, unikając tym samym konfliktów. Ponieważ kaczki malwasyjskie mają już stosunkowo długie penisy w porównaniu z innymi gatunkami ptaków wodnych, zdolność do dalszego wzrostu w odpowiedzi na sygnały społeczne może być ograniczona, sugerują badacze. W rezultacie badanie podkreśla, jak duży wpływ na rozwój narządów płciowych mają poziomy konkurencji, z jakimi borykają się samce.

Bob Montgomerie, ekspert w dziedzinie strategii reprodukcyjnych z Uniwersytetu Queen w Kanadzie, pochwalił badanie, określając je jako «doskonałe badanie eksperymentalne morfologii penisa», które rzuca światło na wpływ otoczenia społecznego na wielkość penisa u dwóch gatunków kaczek o różnych systemach parowania. Ponadto stawia ono pytanie, czy obserwowany wzrost rozmiaru penisa u czernicznaków pod wpływem rywalizacji spermy naprawdę daje przewagę konkurencyjną samcom. To badanie z pewnością zainspiruje przyszłe badania w dziedzinie równie fascynującej, co nietypowej.

Podsumowując, anatomia i ewolucja narządów rozrodczych kaczek, zwłaszcza ich długie i spiralne penisy, pozostają nadal tematem fascynacji naukowej. Te unikalne cechy narządu rozrodczego ewoluowały w odpowiedzi na skomplikowane dynamiki społeczne i rozrodcze, co raz jeszcze podkreśla niesamowite zróżnicowanie życia w przyrodzie.